Thiết bị kiểm soát mực nước

Xuất xứ: MJK - Đan Mạch
Liên hệ

MJK on-off level control cung cấp mức độ kiểm soát đơn giản ở trạng thái on – off để đo mức nước

đối tác thân thiết