Sắt II Sulfate

- Tên hóa chất: FeSO4.7H2O - Ferous Sulphate Hepta 99%
- Công Thức: FeSO4.7H2O.

Liên hệ
- Ứng dụng:
  • Nguyên liệu sản xuất phân bón, sản xuất thức ăn gia súc, xử lý nước thải.
  • Sử dụng trực tiếp như flocculant xử lý nước thải, làm sạch nước, để sản xuất sulfat sắt, sắt có chứa chất xúc tác.

đối tác thân thiết