Polymer anion

- Tên hóa chất:Polymer anion
- Tên gọi khác: Anionic polyacrylamide - Polymer Anion

Liên hệ
- Ứng dụng:
  •  Được ứng dụng trong ngành dầu khí
  • Xử lý nước thải công nghiệp
  • Xử lý nước cấp
  • Làm khô bùn sau xử lý

đối tác thân thiết