Poly Aluminium Cloride - Vàng Chanh

Tên sản phẩm: PAC vàng chanh
Tên gọi khác:Poly aluminium chloride
Công thức:  [Al2(OH)nCl6-n]m

Liên hệ

Ứng Dụng:

  • Xử lý nước, PAC được sử dụng trong lọc nước uống.

  • Sử dụng trong công nghiệp bột giấy, giấy.

  • Chất keo tụ dùng trong xử lý nước cấp và nước thải.

đối tác thân thiết