Phèn nhôm

Tên hóa học: Phèn nhôm sunfat
Công thức:  Al2(SO4)3.14H2O
Liên hệ

- Ứng dụng: 

  • Phèn nhôm sulfat được sử dụng trong lọc nước và như là một chất cầm màu trong nhuộm và in ấn dệt may.

  • Phèn nhôm sulfat đôi khi được sử dụng để giảm độ pH của đất vườn

đối tác thân thiết