MIDAS - THIẾT BỊ TẠO DÒNG

MIDAS - Một sản phẩm được nghiên cứu và phát triển của Đại Hưng được áp dụng trong việc tạo dòng chảy trong bể
-MIDAS được thiết kế đặc biệt gồm nhiều lá cánh hình cong theo mô phỏng cánh phản lực làm giảm trở lực khi vận hành và tăng lưu lượng trộn .
-MIDAS khi hoạt động, dưới tác dụng của khe cánh tạo lực đẩy lên  bề mặt khối chất lỏng (nước – bùn vi sinh)  tạo ra dòng chảy cực lớn;

Liên hệ
Ứng dụng vượt trội của MIDAS
-Tạo dòng chảy ổn định và đồng nhất theo trục đứng;
-Linh hoạt trong thiết kế công nghệ G.SBR, Mương oxy hóa làm tang khả năng khử Nito, COD/BOD trong nước thải;
-Phá vỡ vùng lỗi kỹ thuật trong thiết kế;
-Cánh khuấy được thiết kế tối ưu để tạo ra Momem cực đại;
-Tăng hiệu suất hòa tan oxy 1,3 – 1,5 lần;
-Tạo dòng chảy tuần hoàn lớn nhất nhờ cấu tạo hình dạng và số lượng lá cánh;
 
Áp dụng:
-Công nghệ xử lý nước thải;
-Tạo dòng chảy trong mương;
 
Model của MIDAS

1 Sản phẩm khác

đối tác thân thiết