Bơm airlift

Nguyên Lý Hoạt Động
  • Khí được đưa vào ống ngập nước có chứa dung dịch cân vận chuyển.
  • Khí di chuyển hướng lên với vận tốc cao, nâng dung dịch vận chuyển theo. 
Phạm Vi Áp Dụng
  • Dùng khí vận chuyển chất lỏng, dung dịch bùn, dung dịch cát nồng độ thấp (< 2%);
  • Dung dịch hóa chất dễ ăn mòm;
Ưu Điểm
  • Vận hành đơn giản, tuổi thọ > 20 năm;
  • Phi phí vận hành – Bảo trì rất thấp;
  • Không tạo ra tiếng ồn khi hoạt động;

Liên hệ


Modelđối tác thân thiết