Acid Cloric

- Tên sản phẩm: Acid cloric 32%
- Công thức: HCl

Liên hệ
- Ứng dụng :
  • Sản xuất các hợp chất hữu cơ , vô cơ
  • Dùng trong công nghiệp sản xuất muối vô cơ
  • Tẩy rỉ thép kim loại trước khi hàn
  • Rửa chai lọ thuỷ tinh
  • Công nghiệp thuộc da nhuộm, mạ điện, tổng hợp hữu cơ.

đối tác thân thiết