• Dự án thực hiện

Nhà máy cao su Đồng Nai

Chủ đầu tư: Nhà máy cao su Đồng Nai
Hạng mục cung cấp: Cung cấp thiết bị tạo oxy (cánh khuấy bề mặt) cho mương oxy hóa
Địa điểm: Xã Xuân Lập, Thị xã Long Khánh, Đồng Nai
Công suất: 1.000 m3/ ngày.đêmđối tác thân thiết