• Dự án thực hiện

Công ty TNHH NewWide (Việt Nam)

Chủ đầu tư: Công ty TNHH NewWide (Việt Nam)
Hạng mục cung cấp: Hoá chất và Bồn chứa hoá chất
Địa điểm: KCN Phước Đông - Tây Ninh

đối tác thân thiết