• Dự án thực hiện

Công ty TNHH Kolon Industries Bình Dương

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Kolon Industries Bình Dương
Hạng mục cung cấp: Hóa chất, thiết bị thí nghiệm
Địa điểm: KCN Bàu Bàng mở rộng - Bình Dương


đối tác thân thiết