• Dự án thực hiện

Công ty TNHH Ansell Vina

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Ansell Vina
Hạng mục cung cấp: Song chắn rác tinh, Motor giảm tốc, Bơm nước thải, Bể DAF
Địa điểm: KCN Long Thành - Đồng Nai


đối tác thân thiết